English
Български
Търси
ЕКСПЕРТ ПРОСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ  ФИРМЕНИ КРЕДИТИ

ЕКСПЕРТ ПРОСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ФИРМЕНИ КРЕДИТИ

валидна до 30.08.2017


Търсим за свои клиент БАНКА 

ЕКСПЕРТ ПРОСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ  ФИРМЕНИ КРЕДИТИ

Търсим опитен експерт, който е работил в банка познава и е работил по цялостната процедура за осъществяване на съдебно производство за събиране на просрочени фирмени кредити, описване на имущество на длъжниците и прилагане на всички мерки за събиране на обезпеченията.

Ако вие имате професионален опит, владеете свободно английски език /голяма част от документацията е на английски, както и основния езки за комуникация с мениджмънта е английски/, моля изпратете ни ваша професионална автобиграфия и снимка. Предлагаме ви отлични условия за работа, социален пакет, много добро заплащане и възможности за обучение и кариерно развитие.

 

Основни задлъжения

Анализира просрочени фирмени кредити и предлага мерки и процедури за тяхното съдебно събиране.

Подготвя необходимата документация за съдебни действия относно събирането на просрочени фирмени кредити.

Работи с голям обем от финансова и юридическа документация на английски и български език.

Извършва необходимите действия за съдебно събиране на просрочените кредити, описване на имуществото на длъжниците.

Общува и работи съвместно с държавни и частни институции.

Пътува често в командировки за описване на имущество.

 

Изисквания към длъжността

Опит на подобна позиция в банка поне 3 г

Финаси, икономика или юридичеко образование са сериозно предимство.

Много добър писмен и говорим английски език, отлична компютърна грамотност.

 

Качества: аналитичност, организираност, усет към детайлите, прецизност, умения за работа с хора и институции, отговорност, конфеденциалност.

 

Всички кандидатури ще бъдат рагледани строго конфеденциално.

Лиценз № 2277 от 19.05.2017

 
© 2016 - 2017 Всички права запазени