English
Български
Търси
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

валидна до 31.01.2018


Търсим за свой клиент вносител на eлектронни компоненти:

ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ
Търсим опитен Главен счетоводител, който да може да осъществява контрол и да ръководи екип от оперативени счетоводители.
Ако Вие имате опит на подобна позиция, притежавате добра компютърна грамотност, имате опит с ERP система, можете да приключвате и осчетоводявате повече от една фирма, моля изпратете ни работна автобиография и актуална снимка на електронната поща. Предлагаме Ви много добро заплащане, пълно осигуряване,  трудов договор с работно време от 9-17:30 и изпитателен срок 6 м. Месторабота - ж.к. Дружба.
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Изготвя и отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
Ръководи и организира счетоводната отчетност – извършва счетоводното приключване, изготвя годишен и периодичен финасово-счетоводен отчет, инвентаризация и други;
Изготвя консолидирани финансови отчети;
Контнтролира  и организира пряко работата на счетоводния екип;
Пряко отговаря за дейността пред управителите на фирмата;
Разпределя, проверява и контролира цялостното осчетоводяване на няколко търговски дружества;
Изготвя отчети за управителите на фирмата и финансовия директор;
Организира и осъществява взаимоотношенията с финансови институции, банкови, данъчни и контролни органи;
Организира и отговаря за съхраняването на финансовата, счетоводна и оперативна информация по предвидените в закона ред и срокове.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Опит на позиция главен счетоводител поне 3 години, сериозно предимство е опитът в чужда или в голяма произвоствена компания;
Висше  счетоводно или друго икономическо образование с право на подпис;
Отлично познаване и прилагане на счетоводните стандарти и принципи;
Познаване на данъчното и осигурителното законодателство и прилагането му към счетоводните стандарти;
Опит в счетоводството при ТРЗ, ДДС, ВОП, ВОД, внос, износ, производство;
Умения за управление на екип от оперативни счетоводители;
Предимство – добро владеене на английски език;
Добра компютърна грамотност –счетоводни програми, MS EXCEL и WORD. Предимство е опит в работа с ERP системи.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално;
Удостоверение № 2277 от 19.05.2017
 
© 2016 - 2018 Всички права запазени