English
Български
Търси
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

валидна до 20.05.2022


За наш клиент вносителна оборудване за бензиностанции

.

КАКВО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ?

Подпомагане дейността на финансово-счетоводния отдел;
Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи.
Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат и други задължителни отчети по българското законодателство.
Осчетоводяване на фактури;
Обработка на бази данни в Excel и осчетоводяване в КОНТО
КЛАСИРАНЕ на счетоводната документация в предвидения по закон и вътрешните правила ред.
Други административни задлъжения

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Търсим за наш клиент фирма вносител на оборудване за бензиностанции 

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЛЕ 


 Търсим оперативен счетоводител, който да може да изготвя първични счетоводни документи, да осчетоводява доставки и продажби, да издава фактури, пише платежни нареждания и да работи под ръководството на главен счетоводител. Ако вие имате опит на подобна позиция, работите добре на компютър, моля изпратете ни работна автобиография и актуална снимка на електронната поща. 

Нашия клиент ВИ предлага:  много добро заплащане 1500 лв, ваучери за храна,  пълно осигуряване, изпитателен срок 6 м, трудов договор работно време от 9-18 от понеделник до петък. Местоположение на офиса ж-к Дружба 
 

ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ИНТЕРВЮТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОН-ЛАЙН по вайбър или друго средство за комуникация.

КАКВО ВИ ПРАВИ ДОБЪР КАНДИДАТ

Опит на сходна позиция оперативен счетоводител поне 1 години, 
сериозно предимство е опитът в търговска и/или производствена компания.
Висше или средно  счетоводно образование 
Компютърна грамотност –счетоводна програма,  много добър EXCEL, INTERNET, WORD Конто 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани индивидуално и поверително при спазване на законовите регламенти и изисквания.

 

разрешително № 2277от 19.05.2017

 

 
© 2016 - 2022 Всички права запазени