English
Български
Търси
ОТГОВОРНИК СКЛАД и ОБОРУДВАНЕ

ОТГОВОРНИК СКЛАД и ОБОРУДВАНЕ

валидна до 30.08.2020


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Търсим за свой клиент строително-ремонтна компания

 

ОТГОВОРНИК СКЛАД и ОБОРУДВАНЕ

 

Търсим опитен служител, който умее да организира работата в малък склад, има отлична компютърна грамотност, може да бъде МОЛ, активен шофьор е.

Нашия клиент ви предлага: трудов договор, пълно осигуряване, стартова заплата 1500 лева.

Ако предложението на нашия клиент е добро за вас, моля изпратете ни ваша професионална автобиография и актуална снимка на електронната ни поща.

 

ОСНОВНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Приемане на машини, оборудване и инвентар /съдържание на склада/ посредством Приемо-предавателен протокол;

Заприходяване на нови машини и номериране с перманентен маркер;

Приемане/ отдаване на инструменти/ инвентар

Проверка на състоянието на приеманото оборудване – чистота, външна цялост, проба за работа /включване в електрическата мрежа/;

Уведомява при необходимост от ремонт на машина/ инвентар;

Организира ремонта, следи за неговото изпълнение. Следи за машините в гаранция.

Подрежда и организира почистването на склада и стелажите;

Всяко 31-во число на месеца подлежи на ревизия от Главния инженер и Техническия сътрудник.

Събиране на пътните листа – ежедневно, предаване

Проверка на задължително оборудване в колите – пожарогасител, аптечка, инструменти, резервна гума, колани за пристягане на товари, авариен триъгълник;

Следи за техническото състояние на автомобилите.

Следи за чистотата на камионите, камионите следва да бъдат почиствани и измивани веднъж седмично;

 

УМЕНИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ:

Отлична компютърна грамотност, активен шофьор

Опит на подобна позиция в строителството поне 1 г

Добри познания и умения  в строителството и строителните материали

Образование минимум средно техническо

Качества: организираност, планиране, умения за работа с доставчици и технически ръководители, честност, желание за работа.

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително  №   2277 от 19.05.2017.

 

 
© 2016 - 2020 Всички права запазени