English
Български
Търси
ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

валидна до 30.08.2017


Търсим за свои клиент БАНКА

 

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Търсим опитен експерт, който е работил в банка  и познава  добре процесите по управление на портфейл потребителски кредитни продукти, развитие на програми за съществуващи клиенти, анализи и отчетност. Ако вие имате професионален опит, владеете добре английски език, моля изпратете ни ваша професионална автобиграфия и снимка. Предлагаме ви отлични условия за работа, социален пакет, много добро заплащане и възможности за обучение и кариерно развитие.

 

ОСНОВНИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ:

Развитие на нови кредитни продукти и услуги за физически лица (от идеен проект до налагане на пазара)

Управление на съществуващите продукти през техния жизнен цикъл

Развитие и внедряване на пакетни оферти, промоционални кампании и активности насочени към съществуващата клиентска база

Вътрешни и външни анализи и отчетност касаещи банкови продукти и услуги за физически лица

Пазарни анализи и мониторинг на конкуренцията

Подготовка и осъществяване на вътрешни продуктови обучения на ангажираните отдели и точки  на продажба

Подготовка на вътрешни правила и процедури, касаещи продуктите за физически лица

Подготовка и поддържане на документи свързани с кредитния процес/продукт

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА:

Опит на подобна позиция в банка

Висше образование маркетинг и финанси са сериозно предимство

добър писмен и говорим английски език, отлична компютърна грамотност.

 

Качества:  творческо и иновативно мислене, внимание към детайлите, аналитични способности, умения за работа в екип, ориентация към постигане на резултати

Общителност, умения за работа с клиенти и подизпълнители

 

Всички кандидатури ще бъдат рагледани строго конфеденциално.

Лиценз № 2277 от 19.05.2017

 

 
© 2016 - 2017 Всички права запазени