English
Български
Търси
ПТО И РАБОТА С КЛИЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛНА ФИРМА

ПТО И РАБОТА С КЛИЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛНА ФИРМА

валидна до 15.04.2021


СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ

Търсим за свой клиент строително-ремонтна компания

 

СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ

Търсим  строителен инженер, който има опит в изготвянето на оферти, отчитането на етапите на строителство, водене на преговори с инвеститори и подизпълнители, проследяване на разходи и формиране на цени.

Нашия клиент ви предлага сигурно и стабилно работно място, възможност за професионално развитие, трудов договор, пълно осигуряване стартова заплата 2000 нето.

 

ОСНОВНИ РАБОТНИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ

Изготвя оферти към клиенти

Води кореспонденция и преговори с доставчици и подизпълнители

Поддържа връзка с инвеститорите

Отчита, смята  и следи разходите по строителството на различни проекти

Работи под ръководството на главен инженер

Изготвяне и проверка количествените сметки и спецификации по работните проекти;

Изчисляване на прогнозна себестойност на обектите;

Следи изменението на работния проект в процеса на изпълнение на строителството и актуализира КСС на обекта;

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ОПИТ на подобна или сходна позиция поне 2 г

Висше строително образование

Отлична компютърна грамотност

 

Качества и умения: аналитичност, отговорност, умения за общуване с клиенти и партньори, умения координация на обекти и различна по обем информация.

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително  №   2277 от 19.05.2017.

Read More
 
© 2016 - 2021 Всички права запазени