English
Български
Търси
СПЕЦИАЛИСТ ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

СПЕЦИАЛИСТ ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

валидна до 30.04.2019 

 


Търсим за наш клиент застрахователен брокер

 

Застрахователен експерт „ Имуществено застраховане и отговорности

 

Търсим опитен специалист в Имущественото застраховане, който е работил с продукти на различни застрахователни компании. ВИЕ притежават  опит на подобна позиция, работите добре със застрахователни програмни продукти, моля изпратете ни ваша  професионална автобиография и актуална снимка на електронната ни пощта.

 

НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:

Стартова заплата 1300 нето, трудов договор, бонуси, допълнителни обучения за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата.

Работно време от понеделник до петък от 9:00 до 18:00.  Местоположение на работното място  кв Борово, в близост до последната спирка тролей №2

 

Основни служебни задължения:

Сключване на застраховки и издаване на полици

Консултиране и обслужване на клиентите във фронт офиса

Изготвяне на справки за изтичащи полици и поредни вноски

Информиране на клиентите за изтичащи полици, падежи по дължими вноски и проследяване на плащанията

Подновяване на застрахователните полици и разширяване на застрахователния портфейл на брокера

Проучване на застрахователния пазар и изготвяне на оферти

Договаряне на условия и сключване на застрахователни полици

 

 

Необходими знания и умения за длъжността:

Опит в застраховането поне 1 години на сходна позиция

Отлична компютърна грамотност - MS Office, работа със специализиран софтуер за застраховки

Много добро познаване на продуктите на различните Застрахователни дружества

Познаване на условията и спецификата при Застрахователните дружества на българския пазар

Образование „Застраховане е сериозно предимство

 

 

Качества: Отговорност, лоялност, комуникативност, енергичност, организираност, умения за работа в екип, стриктно спазване на поставените задачи и срокове

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително  №   2277 от 19.05.2017.

 

 
© 2016 - 2019 Всички права запазени