English
Български
Търси
СПЕЦИАЛИСТ ОТНОШЕНИЯ С БИЗНЕС КЛИЕНТИ

СПЕЦИАЛИСТ ОТНОШЕНИЯ С БИЗНЕС КЛИЕНТИ

валидна до 30.08.2017


Търсим за свои клиент БАНКА

 

СПЕЦИАЛИСТ ОТНОШЕНИЯ С БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Търсим служител, който умее да управлява отношения с бизнес клиенти от сегмента „Малък бизнес“, който може да привлича и задръжа съществуващи и нови клинети, като изгражда тясна връзка между банката и клиентите.

Ако вие имате опит или желание да работите с клиенти , владеете добре английски език, моля изпратете ни ваша професионална автобиграфия и снимка. Предлагаме ви отлични условия за работа, социален пакет, много добро заплащане и възможности за обучение и кариерно развитие. Отворени сме, да разгладаме и кандидати с малко или без опит, но с мотивация и желание за работа

  

ОСНОВНИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ:

Отговаря за задържането и развитие на клиенти от сегмента малък бизнес

Грижи се за удоволетворяването на потребностите на клиентите в рамките на банковите процедури

Създава индивидуален портфейл от клиенти

Дава предложения за повишаване на клиентското удоволетворение и информира за възникнали несъответствия или проблеми при работата с тях.

Познава и предлага пълната гама от продукти за МСП

Търси и привлича нови клиенти

Разработва индивидуални планове за работа с нови и съществуващи клинети

Проверява и контролира документи на клиенти свързани с банковите услуги

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА:

Опит на подобна позиция в банка е сериозно предимство

Висше образование икономика и финанси са сериозно предимство

добър писмен и говорим английски език, отлична компютърна грамотност.

 

Качества:  умения за работа с клиенти, внимание към детайлите, аналитични способности, умения за работа в екип, ориентация към постигане на резултати

Общителност, презентационни умения, способности за водене на преговори

 

Всички кандидатури ще бъдат рагледани строго конфеденциално.

Лиценз № 2277 от 19.05.2017

 

 

 
© 2016 - 2017 Всички права запазени