English
Български
Търси
СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

валидна до 31.04.2019


 

Търсим за наш клиент застрахователен брокер

 

СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 

Търсим  опитен специалнист  здравно застраховане, който познава законодателната база, умее да работи с документи по здравни застраховки. Ако вие имате опит на подобна позиция, работите добре на компютър, моля изпратете ни работна автобиография и актуална снимка на електронната поща.

Нашият клиент Ви предлага: заплата 1300 нето, трудов договор, осигуряване, петдневна работна седмица.

 

 

Основни задължения:

Офериране, сключване и подновяване на индивидуални, семейни и корпоративни застраховки.

Уведомяване  на клиентите за разсрочени плащания в регламентирания срок.

Ежемесечно уведомяване за промени в списъците със застраховани лица по корпоративни договори.

Консултации във връзка с ползване на услугата.

Консултиране на клиентите относно необходимите документи за възстановяване на разходи във връзка със Здравни застраховки,

Приема документи по настъпили събития – преглед, входиране към застрахователните компаниите, проследяване на статус на щетите, запознаване на клиента със статуса на щетата.

 

 

Изисквания за длъжността:

Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър”;

Опит в застрахователен брокер или застрахователна компания минимум 2 години;

Задълбочено познаване на застрахователния бизнес и застрахователните продукти в сектор „Здравно, злополуки, рисково застраховане “;

Компютърна грамотност MS OFFICE, опит в работата със застрахователни софтуери;

Владеене на английски език е сериозно предимство

 

 

Качества: Отлични комуникативни и организационни умения; Оперативност и способност за вземане на самостоятелни решения; Аналитично мислене, креативност и инициативност; Умения за работа в екип и корпоративна среда; Ориентация към резултати; Качествено обслужване и лоялност към клиента; Конфиденциалност

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително  №   2277 от 19.05.2017.

 

 

 
© 2016 - 2019 Всички права запазени