English
Български
Търси
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

валидна 15.12.2022


Търсим за свой клиент строително-ремонтна компания

Търсим за наш клиент строителна фирма

 

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО

 

ТЪРСИМ опитен строителен инженер, който има опит в ръководенето на ремонтни и довършителни работи.

Ако вие имате професионален строителен опит не по-малко от 3 години и Много добри познания при разчитане на проектна документация, моля изпратете ни ваша професионална автобиография на електронната и поща.

 

Нашия клиент ви предлага трудов договор стартова чиста (нетна) заплата от 3000 лева, обектите се намират в София.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Организира, ръководи и контролира работата на строителните обекти или части от тях.

Изготвя количествено – стойностни сметки.

Провежда и поддържа комуникация с клиента.

Отговаря за стриктното спазване на проектната документация, нормативните изисквания и вътрешните инструкции на клиента.

Съставя актове и протоколи по време на строителството.

Съставя вътрешнофирмени актове и протоколи за извършени работи към наети от фирмата подизпълнители и бригади.

Приема, инструктира и контролира работата на строителните бригади и работници, планира и отчита дейността им, заявява необходимите материали .

Провежда инструктажи , съгласно изискванията на българското законодателство и вътрешните инструкции на клиента.

Ръководене и управление на собствени екипи на фирмата и на подизпълнители

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Средно или висше строително образование.

Професионален опит, шофьорска книжка.

Компютърни умения – INTERNET, WINDOWS, MS OFFICE, AUTOCAD

 

Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството.

Много добри организационни , ръководни, комуникационни умения

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително  №   2277 от 19.05.2017.

 

 
© 2016 - 2022 Всички права запазени