English
Български
Търси
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НОТАРИАЛНА КАНТОРА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НОТАРИАЛНА КАНТОРА

валидна до 15.12.2022


 
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК за нотариална кантора
 
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК за нотариална кантора 

Търсим опитен технически сътрудник, който има бързопис, административни и компютърни умения и умее да работи с клиенти.
Моля изпратете ни ваша професионална автобиография на електронната поща.

Нашия клиент ви предлага трудов договор  заплата 1200 лева нето, работа от понеделник до петък от 8,30 до 17,30. Месторабота идеален център.
 

ОСНОВНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ

Набира текстове по документи необходими за сделките на Нотариуса
Поема телефонни обаждания и записва часове за сделки в работния график
Посреща клиенти в офиса
Копира и сканира документи
Извежда и вписва в деловодните книги изповядани сделки и документи
Общува с държавни институции във връзка с работата на нотариуса
Работи с куриери и призовкари от съда.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТАТА 

Опит на подобна позиция, поне 2 г 
много добра компютърна грамотност
Бързопис, административни и организационни умения.

 
Качества: умения за работа с клиенти, организираност, стриктност, прецизност, умения за работа с документи и архив, лоялност

 
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на законовите регламенти и изисквания;

 Разрешително №  2277  от  19.05.2017 г.
 
© 2016 - 2022 Всички права запазени