English
Български
Търси
СПЕЦИАЛИСТ ПТО за Пловдив

СПЕЦИАЛИСТ ПТО за Пловдив

валидна до 31.07.2024


ТЪРСИМ за свои клиент българска компания

 

СПЕЦИАЛИСТ ПТО

Търсим организиран, опитен строителен инженер ПГС, който умее и знае как се  подготвят и оформят   оферти към крайни клиенти, актуване,  преговори с подизпълнители и клиенти. Ако вие имате опит на подобна позиция и желание за работа моля изпратете ни ваша професионална автобиография и снимка.

Нашия клиент ви предлага: трудов договор, пълно осигуряване, стартова заплата 2500-3000 лева нето, служебен телефон и автомобил, допълнителен социален пакет.

 

ОСНОВНИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ

 

Изготвя оферти към клиенти

Отчита и контролира приходите и разходите по строителството на различни проекти
Изготвяне и проверка количествените сметки и спецификации по работните проекти;
Изчисляване на прогнозна себестойност на обектите;
Следи изменението на работния проект в процеса на изпълнение на строителството и актуализира КСС на обекта;
Регулярно посещение на строителните обекти
Участва в търгове и подготвя документацията за тях

Работи екипно с отговорниците за строителните обекти
Умее да изготвя линейни графици с ресурси към тях

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА

ОПИТ на подобна позиция поне 2 г

Строително висше образование ПГС или друго релевантно на строителство на сгради

Компютърни умения MS Office, Autocad, Project manager
Шофьорска книжка, активен шофьор

Качества: организираност, умения за преговаряне и работа с клиенти, прецизност и стриктност, отговорност.

 Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на законовите регламенти и изисквания.

Разрешително  №  2277  от  19.05.2017 г.

 

 

 
© 2016 - 2024 Всички права запазени