English
Български
Търси

Продажби и комуникация с клиенти

Няма уникален метод за продажба, ето защо КЛИЕНТИТЕ стават все по изискващи. Умението да общуваш и да продаваш специализирано е ключово за компаниите, които искат да бъдат лидери на пазара.
Ето защо ние специализирахме нашите обучения на база практическия ни опит нов метод за обучение

ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ 

 • Търсене на клиенти - студени и топли контакти
 • Събуждане на интерес у клиента по телефона
 • Уговаряне на среща
 • Посещение при клиента
 • Определяне на типа клиент
 • Вменяване на желания и потребности
 • Отправяне на търговско предложение
 • Оборване на възражения
 • Успешно приключване на сделката
 • Нова поръчка или препоръчване пред нов клиент

УМЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБИ - стартиращо обучение за ново наети служители или без опит

 • Що е то продажба?
 • Основни типове клиенти?
 • Психология на продажбите
 • Оборване на съпротиви
 • Стил, език, начин на комуникация с клиенти
 • Задържане на клиенти

ПРОДАЖБНИ УМЕНИЯ ЗА ЛЕКАРСТВА И КОНСУМАТИВИ

 • Как да продаваме на лекари?
 • Как да продаваме на фармацевти?
 • Как да бъдем убедителни за директори на болници?
 • Специфични особености на бранша
 • Как да ни запомнят и разпознаят лекарите и фармацевтите?

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТОВИ ОБУЧЕНИЯ - по поръчка на клиента спрямо неговите стоки и услуги

Метафорична делова игра или как приказките от нашето детство, могат да ни помогнат в реална бизнес среда

Един от най-често задаваните въпроси е защо да използваме приказка, а не реална делова ситуация или проблем? Какво общо имат вълшебните герои и бизнеса?

Едно от най-големите предимства на този метод на обучение е, че обикновено служителите на една компания  вече са обучавани и са търсени други начини за решаване на възникналите проблеми с клиенти. Предприемани са  мерки и действия, които не дават задоволителни резултати, защото хората са емоционално сковани от шаблони, стереотипи и други наложени предразсъдъци. И тук използвайки приказната метафора преведена от обучителя към реална бизнес среда дава отлични резултати. 

Ползите от този вид обучение са:

 1. Служителите сменят своя фокус.
 2. Развиват своето творческо мислене и импровизация, което е в основата на успеха в съвременния бързо променящ се бизнес. Традиционните подходи и начини вече не дават необходимия резултат, защото са изчерпани от съдържание и са изостанали от бързото развитие на бизнеса.
 3. Силно подпомагат груповата динамика, развиват позитивно и иновативно мислене и подход.
 4. Всеки участник е активен и не се притеснява от големината на своя опит.
 
© 2016 - 2018 Всички права запазени