English
Български
Търси

Административни и компютърни курсове

АДМИНИСТРАТИВНИ И КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK - 2003/2007/2010

напреднали и начинаещи

оформяне и съставяне на кореспонденция - писма, брошури, формуляри, административни документи, факсове, протоколи.
Таблици, графики, пресмятане на ДДС, калкулиране на цени, пресмятане на себестойност, функции за пресмятане на печалба.

Електронна поща органайзер OUTLOOK - създаване на фирмен подпис и визитка, записване на контактите в адресен указател.


ЕЛЕКТРОННО ДЕЛОВОДСТВО - входяща и изходяща поща, вътрешна поща,
СЧЕТОВОДНИ УМЕНИЯ - издаване на фактури на компютъра, писане на  платежни нареждания за банката, малка складова програма.

 
© 2016 - 2024 Всички права запазени