English
Български
Търси

Продажби и комуникация с клиенти

Няма уникален метод за продажба, ето защо КЛИЕНТИТЕ стават все по изискващи. Умението да общуваш и да продаваш специализирано е ключово за компаниите, които искат да бъдат лидери на пазара.
Ето защо ние специализирахме нашите обучения на база практическия ни опит нов метод за обучение

Нашите търговски обучения

Променят вашите търговци, като им дават начини и методи, за продажба, които им помагат да се справят с ежедневно променящия се пазар и клиент.

Ние използваме съвременни методи за обучение, които надгаждат, развиват и създават нови умения за овладяване  стреса от конкурецията и непредвидимостта на  пазара.

Предлагаме ви специализирани обучения, които са приложими към вашата таргет група клинети и специфични стоки, които продавате.

Ние не вярваме, че има обучения, които са приложими за всички видове стоки и  клиенти.

ВЯРВАМЕ в уникалността на всяка стока и клиентска група и знаем, че вашите търговци имат нужда от новото и различното, което ги откроява на пазара.

Клиентите стават все по взискателни към това, което предлагате  и ако  качеството на стоките по лесно се доказва, то качественто клиентски ориентирано обслужване е това, което ви отличава на пазара.

Можем да ви предложим обучения тип

 КОУЧИНГ обучения , които помагат на търговците да свалят стреса, да станат по иновативни и креативни при продажба, да отпушат продажбите, когато са в застой, да презаредят мотивацията и да повдигнат духа. Това са мини обучения, които могат да се провеждат с времетраене от 2 часа до 4 часа, да се правят регулярно поне един път в месеца, за да имате МОТИВИРАН, ЕФЕКТИВЕН И РАБОТОСПОСОБЕН ЕКИП.

 

СТАНДАРТНИ ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ

С продължителност от 1 или 2 дни, които могат да тренират уменията на вашите търговци за различен тип продажби на: едро и дребно, работа с магазини и вериги с магазини,

Различни типове клиенти

 ключови клиенти, малки, средни и големи клиенти, трудни клиенти, специфични клиенти

ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ 

 • Търсене на клиенти - студени и топли контакти
 • Събуждане на интерес у клиента по телефона
 • Уговаряне на среща
 • Посещение при клиента
 • Определяне на типа клиент
 • Вменяване на желания и потребности
 • Отправяне на търговско предложение
 • Оборване на възражения
 • Успешно приключване на сделката
 • Нова поръчка или препоръчване пред нов клиент

УМЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБИ - стартиращо обучение за ново наети служители или без опит

 • Що е то продажба?
 • Основни типове клиенти?
 • Психология на продажбите
 • Оборване на съпротиви
 • Стил, език, начин на комуникация с клиенти
 • Задържане на клиенти

ПРОДАЖБНИ УМЕНИЯ ЗА ЛЕКАРСТВА И КОНСУМАТИВИ

 • Как да продаваме на лекари?
 • Как да продаваме на фармацевти?
 • Как да бъдем убедителни за директори на болници?
 • Специфични особености на бранша
 • Как да ни запомнят и разпознаят лекарите и фармацевтите?

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТОВИ ОБУЧЕНИЯ - по поръчка на клиента спрямо неговите стоки и услуги

Метафорична делова игра или как приказките от нашето детство, могат да ни помогнат в реална бизнес среда

Един от най-често задаваните въпроси е защо да използваме приказка, а не реална делова ситуация или проблем? Какво общо имат вълшебните герои и бизнеса?

Едно от най-големите предимства на този метод на обучение е, че обикновено служителите на една компания  вече са обучавани и са търсени други начини за решаване на възникналите проблеми с клиенти. Предприемани са  мерки и действия, които не дават задоволителни резултати, защото хората са емоционално сковани от шаблони, стереотипи и други наложени предразсъдъци. И тук използвайки приказната метафора преведена от обучителя към реална бизнес среда дава отлични резултати. 

Ползите от този вид обучение са:

 1. Служителите сменят своя фокус.
 2. Развиват своето творческо мислене и импровизация, което е в основата на успеха в съвременния бързо променящ се бизнес. Традиционните подходи и начини вече не дават необходимия резултат, защото са изчерпани от съдържание и са изостанали от бързото развитие на бизнеса.
 3. Силно подпомагат груповата динамика, развиват позитивно и иновативно мислене и подход.
 4. Всеки участник е активен и не се притеснява от големината на своя опит.
 
© 2016 - 2024 Всички права запазени