English
Български
Търси

Административни и офис обучения

ОБУЧЕНИЯ ЗА ОФИС АСИСТЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Нашите обучения са професионални, прагматични и съобразени с нуждите на клиента затова сме създали отделни модули, които могат да се комбинират.

МОДУЛ 1
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
Изкуството да пишем убедително и добре
Цел на документа, как да предизвикаме действие, на кого да пишем?


Създаване и оформяне на ефективна кореспонденция
Стил, език, подходи за бързо писане,
Създаване на хипнотични текстове, критерии четири П професионално, персонално, продуктивно, позитивно

модул 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
Методи за организиране на времето - "Матрицата спешно и важно" игрови казус "Контейнер за входяща поща" "АБС" анализ
Организиране на времето и задачите спрямо работното натоварване на офиса
Справяне с непланирани прекъсвания от външни посетители и колеги

модул 3
КОМУНИКАЦИЯ
с външни клиенти на фирмата - приемане на оплаквания, външни посетители, организиране на срещи
с колеги - типове колеги, трудни колеги и как да се справим с тях
с ръководители - видове и стилове на управление, техники и подходи за справяне с различните стилове на управление

модул 3
КОМУНИКАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНА
приемане, прехвърляне и не допускане на определени обаждания
филтър на обаждания
даване на необходимата информация
създаване на професионално впечатление

модул 4
КОМПЮТЪРНИ ХИТРИНИ
за бърза работа и справяне със спешни задачи
създаване на шаблони, правилно организиране на папки и файлове
готови таблици и графики.

модул 5
ЕЛЕКТРОННО ДЕЛОВОДСТВО
 работа с компютърна програма или създаване на електронни таблици за входяща и изходяща поща.

 
© 2016 - 2024 Всички права запазени