English
Български
Търси

Сертификати и членства

Член на БАУРЧР,  Асоциацията на кариерните консултанти и член на БАТР /Българска асоциация за тренинг и развитие/

СЕРТИФИЦИРАН КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ С GCDF сертификат № GCDF00508-BG валиден до 30 юни 2017 г 


СЕРТИФИЦИРАН ЗЛАТЕН ОЦЕНИТЕЛ ПО СИСТЕМА INGOT СЕРТИФИКАТ № А59952 за оценка на компетенции и умения

  Европейски сертификати по системата ЕКСПЕРТ ЗА
 "Управление на конфликти"
 "Управление на времето" 
 "Ръководене на екипи" 
 "Презентационни умения"

Преминати обучения за:
2010 Супер визия за супер визори.
2009 модулен семинар „КОУЧИНГ”
„УПРАЛВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА УРЧР”
„НОВАТА АДМИНИСТРАТИВНА КУЛТУРА”
2009 обучение по управление и развитие на човешките ресурси в стратегически контекст
2009 семинар по информатика „Методи и техники за преподаване в зала” по системата на Кеймбридж IT
2009 модулен семинар УРЧР В IT сектора
2009 обучение по СБУТ
2009 КУРС ЗА БИЗНЕС НАВИГАТОР
2007 семинар „Център за оценка при подбор”
2006 семинар „ Управление на промяната”
2006 семинар „ Въвеждане на новите служители в организацията”
2005 семинар „Кариерно консултиране в България”
2005 семинар „ Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС
2004 семинар „Развитие на лидери”
2004 обучение по системи за подбор, назначаване и освобождаване на персонала,
 
© 2016 - 2024 Всички права запазени