English
Български
Търси

Център за оценка при подбор

Центърът за оценка или още Assessment Centre

Е различен начин и подход за подбор на новите поколения - Х, У, защото те се мотивират по коренно различен начин от предходните поколения. Именно тази им особеност съчетана с голямата им гъвкавост и любопитност и в съчетание с не особено практически ориентирано българско образование дава възможност за използването на този метод за подбор.
Той дава възможност за подбор от по-големи хора и за длъжности, за които са много важни личностните качества на хората.
Поставяйки потенциалните кандидати в групова игра се виждат скритите, качества или възможности, които по време на интервю не винаги могат да бъдат уловени или забелязани.
Центърът за оценка е добър при подбор на - търговци, търговски представители, продавач консултанти, творчески професии, за формиране на екипи. Чрез него може да се оценяват различен набор от качества и умения.
Ето защо ако планирате отваряне на няколко обекта или налагането на нова марка продукти, ако се нуждаете от персонал във възрастовата граница 20-25 г този метод на подбор е особено добър и дава възможност за по точна и прецизна оценка на кандидатите при подбора. Защото опитът е хубаво нещо, но личностните качества са наистина тези, които водят до най-добри резултати.

 
© 2016 - 2019 Всички права запазени