English
Български
Търси

Кариерно консултиране и развитие

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ, за да подобрите условията за работа във вашата фирма.

 Изготвяне на кариерни планове по схемата "Социални иновации в предприятията" от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Искате да подобрите социалните условия и микро климат във вашата фирма получете безвъзмездно фирансиране по схема "Социални иновации в предприятията" Важно условие, за да кандидатствате е да имате изготвени кариерни планове за бъдещето на своите служители. Не е необходимо съфинасиране по тази схема. Възползвайте се от нашите професионални услуги на сертифициран кариерен консултант и подобрете условията за работа във вашата фирма.
Ако искате да задължите ключовите си служители, да ги предпазите от изкушенията на другите фирми, да повишите или развиете даден служител то тогава Вие имате нужда от тази наша услуга защото:
• Кариерния консултант е етичен и безпристрастен
• Консултацията с него е вид награда и поощрение за служителите Ви.
• Той информира професионално и надеждно за пазара на труда и възможностите, както и за цената на тази промяна.
• Буди доверие и оценява реално потенциала на служителите
• Не дава готови решения, а информира и дава насоки и очертава реалистична перспектива за пътя, по който трябва да премине човек, за да промени кариерата си.
• Помага на вашите служители да осъзнаят дали наистина искат това.
• Получавате обратна връзка за стремежите и желанията на хората, които работят за вас.

 
© 2016 - 2019 Всички права запазени