English
Български
Търси

Обучения и тренинги

МНОГОТО КЛИЕНТИ И ПОРЪЧКИ ВИНАГИ СА РАВНИ
НА ВЛОЖЕНИТЕ В ОБУЧЕНИЯ ПАРИ.

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ СА:
 практически, заредени с положителен и емоционален заряд, мотивиращи
даващи различна гледна точка, проверени и работещи, защото ВИ помагат да УВЕЛИЧИТЕ СВОИТЕ ПРОДАЖБИ, да подобрите качеството на обслужване на клиентите си.

Положителното отношение към живота и обучението са вид мотивация за  вашите хора.

Link title

Link title

Link title

Link title

ТЪРГОВСКИ  ОБУЧЕНИЯ

Нашите търговски обучения

Променят вашите търговци, като им дават начини и методи, за продажба, които им помагат да се справят с ежедневно променящия се пазар и клиент.

Ние използваме съвременни методи за обучение, които надграждат, развиват и създават нови умения за овладяване на стреса от конкурецията и непредвидимостта на  пазара.

Предлагаме Ви специализирани обучения, които са приложими към вашата таргет група клиенти и специфични стоки, които продавате.

Ние не вярваме, че има обучения, които са приложими за всички видове стоки и  клиенти.

ВЯРВАМЕ в уникалността на всяка стока и клиентска група и знаем, че вашите търговци имат нужда от новото и различното, което ги откроява на пазара.

Клиентите стават все по-взискателни към това, което предлагате  и ако  качеството на стоките по-лесно се доказва, то качественото клиентски ориентирано обслужване е това, което ви отличава на пазара.

Можем да ви предложим обучения тип

КОУЧИНГ обучения , които помагат на търговците да свалят стреса, да станат по иновативни и креативни при продажба, да отпушат продажбите, когато са в застой, да презаредят мотивацията и да повдигнат духа. Това са мини обучения, които могат да се провеждат с времетраене от 2 часа до 4 часа, да се правят регулярно поне един път в месеца, за да имате МОТИВИРАН, ЕФЕКТИВЕН И РАБОТОСПОСОБЕН ЕКИП.

 

СТАНДАРТНИ ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ

С продължителност от 1 или 2 дни, които могат да тренират уменията на вашите търговци за различен тип продажби на: едро и дребно, работа с магазини и вериги с магазини,

Различни типове клиенти

 ключови клиенти, малки, средни и големи клиенти, трудни клиенти, специфични клиенти,

Learn more
Н А Г Р А Д Е Т Е ГИ  С:

ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ


ЕФЕКТИВНА  КОМУНИКАЦИЯ

УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

 УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО, СТРЕСА И ЗАДАЧИТЕ
ТРЕНИНГИ ЗА:

СПЛОТЯВАНЕ НА ЕКИПА


ПОЛОЖИТЕЛНО МИСЛЕНЕ


РАЗЛИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА


ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ, ПИСАНЕ
 
© 2016 - 2019 Всички права запазени