English
Български
Търси

РАЗВИТИЕ НА ХОРА

Изговяме фирмени уелнес програми, в които вие можете да избирате от различни области: психология, хранене, личностно развитие, коучинг, лични треньори и други.

УЕЛНЕС ПРОГРАМИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Емоционалното, психологическото и физическото здраве на вашите служители става все по-важно. Защо?

Професионалното и емоционално прегряване, са все по чести спътници в ежедневния живот. Това води до загуби на компаниите от болнични, напуснали служители и недоволни клиенти.

Доволните и щастливи служители са по-продуктивни и работят с пълния си потенциал.

Емоционалната интелигентност и стабилност на служителите ви, дава възможност на мениджърите, за постигнат по-високи резултати.

За съжаление образователната система, не дава на младите хора, тези качества и умения. Ето защо всеки работодател, се сблъска с проблеми от личен и психологически характер.

Намаляващия брой потенциални служители поради ниската раждаемост допълнително натоварва фирмите.

ЗАЩО СЛУЖИТЕЛИТЕ ХАРЕСВАТ И ИЗБИРАТ ФИРМИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХ?

Всяко ново поколение на пазара на труда има своите особености.

Днешните млади хора държат на здравословния начин на живот, баланса работа личен живот, възможността да са част от кауза като екология, опазване на околната среда и животинските видове.

Ето защо възможността да им предложите СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЕЛНЕС програми, ви печели ангажирани, щастливи, продуктивни служители, постигнати цели и доволни клиенти.

Корпоративната социална отговорност и ангажираност, става все по важен фактор, когато даден човек взима своето решение, къде и за кого да избере да работи.

Изговяме фирмени уелнес програми, в които  можете да избирате от различни области: психология, хранене, личностно развитие, коучинг, лични треньори и други. Правим пакети под формата на ваучери за вашите служители.

 
© 2016 - 2021 Всички права запазени