English
Български
Търси

Център за оценка при подбор

Защо център за оценка?

Assessment center 

Това е различен начин и подход към  подбор на новите поколения - Х, У, защото те се мотивират по коренно различен начин от предходните поколения.

Точно тези   особености съчетани с голямата им гъвкавост и любопитност и като добавка не особено практически ориентирано българско образование прави този начин на подбор особено ефективен и подходящ

.
Той дава възможност за оценка от по-големи групи от хора и за длъжности, за които са много важни личностните качества като комуникация, аналитичност, организираност, възможности за развитие на потенциал.


Поставяйки потенциалните кандидати в групова игра и динамична среда се виждат скритите, качества или възможности, които по време на  класическото интервю не винаги могат да бъдат уловени или забелязани. 

Този начин за оценка и пресяване  ви дава отлични възможности, да подберете и оцените по нестандартни кандидати, да получите информация за начина, по който те се справят и действат в различна среда. Както и колко и какви инвестиции в обучение ще са ви необходими за тях.

 
© 2016 - 2023 Всички права запазени