English
Български
Търси

Подбор на персонал

Как  работим с вас като  работодател?

Правим среща с вас, на която съставяме профил на позицията, какво ви е необходимо в професионален и личностен план, какви умения, опит и качества са необходими за вашата позиция.

Информираме ви за пазара на труда към момента на нашата среща, нива на заплащане и какво може да получите спрямо вашето предложение.

Правим набор и подбор на хора и ви срещаме с потенциални служители, тези които са приели предварително вашата работна оферта като условия и заплащане.

Вие се срещате с реални кандидати и правите своя  избор на служител.

Learn more

Къде и как търсим служители за вас?

Търсим хора в нашата база данни, като се свързваме с тях да проверим дали в момента си търсят работа, интересува ли ги вашата работна оферта и дали ще се явят на интервю при вас=

Правим допълнително разширено търсене като пускаме актуална обява в сайтове за работа, социални и професионални мрежи и групи, наш уеб сайт.

Провеждаме интервюта онлайн и на живо в нашия офис, като проверяваме професионалните и личните качества чрез тестове, проверка на препоръки, решаване на практически задачи и казуси. Изградили сме система за качествен подбор.

Предоставяме ви къса листа с автобиграфии и профили  с най-подходящите кандидати, които приемат предварително вашата работна оферта.

Гаранции за свършена  работа ?

Подписваме договор и работатедателска заявка, в която ясно и точно описваме профила, който сме съставили заедно.

Даваме ви ДВЕ БЕЗПЛАТНИ замени в рамките на 6 месеца, ако избрания от вас кандидат не се вписва в работната среда и екип. 

Заменяме го БЕЗПЛАТНО И БЕЗУСЛОВНО, в този период на гаранция, независимо от причините за това.

Представяме препоръки за нашата работа от други наши клиенти.

Learn more

Какви са ползите за вас да работите с нас?

Спестявате време, като се срещате с предварително подбрани потенциални служители, които са заинтересовани от  вашата работна оферта.

Не губите време да чакате не дошли кандидати и такива, за които условията не са приемливи.

Не се налага да организирате процедура за подбор на персонал и да тествате твърде много кандидати.

Получавате БЕЗПЛАТНИ ЗАМЕНИ в рамките на 6 месеца, които са определящи за оставането или напускането на нов служител.

 Не ви се налага отново да пускате обяви и да правите нови интервюта и тестове, ако избрания кандидат напусне или вие го освободите.

 
© 2016 - 2024 Всички права запазени