English
Български
Търси

Системи за оценка и мотивация

КАК ДА ОЦЕНИМ И МОТИВИРАМЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ?

МОТИВИРАНИ И ОЦЕНЕНИ СЛУЖИТЕЛИ = ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ


Всеки човек  се нуждае от оценка на своя труд. Тя е онзи измерител, който дава смисъл и  кара хората да се чувстват като част от нещо значимо.

"Няма апатични хора, като изключим онези, които преследват чужди цели."
Хенри Форд


Когато хората, се чувстват част от нещо, което е по-голямо от тях самите тях те изпитват удоволствие от работа си.
А това винаги води до по високи резултати и постигане на фирмените цели.

Ето защо всеки има нужда поне веднъж в годината да бъде оценен, да бъде чут от ръководителя си, за да се почувства значим и част от нещо, което е голямо, стабилно и престижно.

Оценката на служителите може да се направи по много начини, но един от добре работещите са
БАЛАНСИРАНИТЕ КАРТИ за оценка на личните и професионални умения.
Когато ги свържете с кариерни планове за обучение и бъдещо развитие ВИЕ създавате работна среда, която е стимулираща и води до постигане на фирмените цели.

Системите за заплащане са друг начин за стимулиране и постигане на целите - гъвкавите системи, непарични бонуси и стимули
допълнителни социални придобивки, това са онези инструменти, които дават възможост за постигане на резултати.

Няма работна среда, която ако е стресова и авторитарна да дава в дългосрочен план добри резултати. Напротив не оценените
и демотивирани служители нанасят не директни, но огромни вреди - загуба на клиенти, загуба на репутация, текучество на персонал
от там по-големи разходи за наемането и обучението на нови хора и така се получава един параграф 22.

Ето защо модерните компании прилагат на практика тези методи и са успешни.

Ние сме изградили няколко такива системи последната е в ЕВРОИНС ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ и виждаме, как те работят и дават резултати.
Възползвайте се от нашите професионални умения и знания. Създайте работеща система, която да ви носи онези ПОЛЗИ И РЕЗУЛТАТИ, които са ви необходими

 
© 2016 - 2024 Всички права запазени