English
Български
Търси

разрешителни за работа

Разрешителни за работа

 Вие имате или желаете да наемете служители, които не са Европейски граждани.
Нуждаете се от специални разрешителни и визи, за да могат те да работят законно в България.
Нашия трудово правен адвокат, ще изготви всички необходими документи, ще ги подаде и ще извади за вас необходимите разрешителни при спазване на цялото българско законодателство - наредби, правилници към всички институции, които отговарят за този процес.
 
© 2016 - 2023 Всички права запазени