English
Български
Търси
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

валидна 31.05.2024


Търсим за свои клиент транспортна фирма

 
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 Търсим оперативен,  счетоводител, който да може да работи   самостоятелно, търговски фирми до оборотна ведомост, под ръководството на главен счетоводител.  . Работно време от 9-18 от понеделник до петък, няма възможност за работа от вкъщи. Местоположение на офиса център
Нашия клиент ви предлага  трудов договор,  2500 (1900 нетна) БРУТНА ЗАПЛАТА лева, пълно осигуряване.. Ако нашето предложение ви се струва приемливо моля изпратете професионална на електронната ни поща

 
ОСНОВНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДАЧИ:

Осчетоводяване  на склад, МОЛ и фактури за приходи и разходи
Осчетоводяване на каса и банка
 Подаване на данни с електронен подпис
Осчетоводяване и подаване на ДДС, ВОП И ВОД
Електронно банкиране, текущо отчитане на банка и каса 
Осчетоводяване на текущи счетоводни операции, ревизии.
Изготвяне на справки и отчети
 
НЕОБХОДИМИ ОПИТ И УМЕНИЯ ЗА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ

Висше или средно образование специалност Счетоводство и контрол.
Да имате опит на подобна позиция поне 2 г
Да имате опит в приключването на  поне 2 финасови години с изготвяне на годишна декларация, баланс ОПР и др. и подаването им в НАП.
Да сте преминавали през  ревизии за ДДС .
 Работите с компютърни счетоводни програми, 
Познания и приложения на счетоводните стандарти, МСС и данъчното законодателство.
Много добра компютърна грамотност – EXCEL, WORD, INTERNET

 Качества:  екипност, умения за работа с цифри, аналитичност, подреденост, усет към детайлите, изпълнителност, умения за спазване на срокове.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на всички законови изисквания и регламенти. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително №  2277  от  19.05.2017 г.
 
© 2016 - 2024 Всички права запазени