English
Български
Търси
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

валидна до 15.02.2023


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

.

КАКВО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ?

ОСНОВНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Изготвя и обработва  първични счетоводни документи на  дружеството;
Участва и подпомага изготвянето на декларации по ЗДДС; Интрастат
Участва и подпомага главният счетоводител при изготвяне на годишни и междинни финансови отчети;
Изготвяне на справки за ръководството на фирмата,
Издаване на фактури  и др. задачи възложени от ръководството
Комуникация с клиентите и доставчиците на фирмата

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Търсим за наш клиент вносител на оборудване за бензиностанции

ОПЕРАТИВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ


 Търсим опитен оперативен счетоводител, който може да осчетоводява, първични счетоводни документи . Ако вие можете да работите  в екип с ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ и касиер, моля изпратете  ни ваша професионална автобиография и снимка на електронната ни поща.

Нашия клиент ви предлага стартова заплата 1600 нето за хора с опит като оперативни счетоводители,трудов договор, пет дневна работна седмица. Местоположение на офиса кв. Дружба

КАКВО ВИ ПРАВИ ДОБЪР КАНДИДАТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Висше икономическо образование
Много добро познаване на законодателството в сферата на счетоводството, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС
Добра компютърна грамотност и владеене на MS Office 
Аналитично мислене и желание за развитие
Работа в екип, комуникативност Опит със счетоводен продукт „Питагор“ и владеене на английски език писмено и говоримо е предимство

 
Качества: аналитичност, умения за работа с цифри, организираност, лоялност, честност, 

 Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително № 2277 от 19.05.2017.

 

 
© 2016 - 2023 Всички права запазени